header-content
Tarieven
kruis

Buitengerechtelijk brengen wij u geen kosten in rekening, eerst bij succes vragen wij een percentage aan provisie ad 15% excl. BTW over het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag van  hoofdsom, rente en de wettelijke toegestane incassokosten. Een maximaal resultaat is goed voor u en goed voor ons. Ook indien wederpartij ‘slechts’ de hoofdsom zou betalen gaan wij door teneinde te trachten de rente en incassokosten te incasseren, omdat wij ook daarover provisie berekenen. In een aantal gevallen is het niet mogelijk met de wettelijke incassokosten onze provisie te dekken maar doordat wij ook provisie berekenen over de rente en de toegestane kosten hebben wij er ook een belang bij zoveel als mogelijk is te incasseren.

In sommige gevallen kunnen wij speciale tarief afspraken maken, neem daarvoor contact op met ons.

nvra
De zekerheid
van Incasso Result

De heer mr. J.A. van den Bogert is gecertificeerd lid van de NVRA. De overige medewerkers volgen daarnaast de nodige cursussen in het kader van permanente educatie.

De voor u geïncasseerde gelden zijn veiliggesteld,  zoals onder andere ook gebruikelijk in de advocatuur en het notariaat, middels de Stichting Derdengelden Incasso Result.