header-content
kruis

Gerechtelijke incasso

Een gerechtelijke procedure zal niet eerder gestart worden voordat er met u overleg is gevoerd en u daarvoor toestemming heeft gegeven. Op dat moment bent u volledig geïnformeerd over de zaak, de eventuele risico’s van een procedure en het kostenaspect daarvan. Gerechtelijke procedures voor huurvorderingen en vorderingen niet hoger dan € 25.000,00 worden volledig door ons verzorgd, waarbij de ambtelijke taken door de gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd. Voor vorderingen boven de € 25.000,00 alsmede het leggen van beslagen en bijvoorbeeld het aanvragen van een faillissement, maken wij gebruik van een aantal met ons kantoor samenwerkende advocaten. Ook dan blijven wij betrokken bij de zaak en zullen wij de ‘vinger aan de pols’ houden. Voortvarendheid blijft een belangrijke rol spelen bij ons, ook weer in uw belang.