Wanneer volgt uitbetaling van mijn vordering?

 In

Uitbetaling van uw vordering geschiedt in de meeste gevallen bij volledige betaling van de vordering. Indien er een betalingsregeling wordt afgesproken kunnen bedragen ook tussentijds door ons worden afgedragen.